Mørkedemo
DATO
KURS
PRIS
PÅMELDING
23.10.2019 kl. 18:00
1600,-
30.10.2019 kl. 18:00
1600,-
06.11.2019 kl. 17:30
1600,-
20.11.2019 kl. 17:00
1600,-
04.12.2019 kl. 17:00
1600,-
18.12.2019 kl. 17:00
1600,-